Sídlo společnosti

U Měšťanského pivovaru 934/4
Praha 7 - Holešovice, 170 00
Tel.: +420 220 809 981
Fax: +420 220 801 967
IČO: 25794787
DIČ: CZ25794787
E-mail: info@svuom.cz
mapa

Dislokované pracoviště

Požárníků 60/8
Horoměřice, 252 62
Tel.: +420 235 355 851/3
E-mail: corrosion@svuom.cz

počet nalezených norem: 46
Předmět zkouškyPřesný název zkušebního postupu/metodyIdentifikace zkušebního postupu/metody
Zkoušení vlivů prostředíČSN EN 60068-1
Nátěr, povlakStanovení odolnosti povlaku proti vlhkosti v prostředí o 100% relativní vlhkostiASTM D 2247
NátěrNátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti nitkové korozi, Část 1: Ocelové podkladyČSN EN ISO 4623-1
NátěrNátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti střídání teplotČSN 67 3098
Kovové materiályPonorová korozní zkouškaČSN EN ISO 3651-2
Kovové materiályPonorová korozní zkouškaČSN 03 8135
Kovové materiályPonorová korozní zkouškaČSN 03 8171
Kovové materiályMetalografická zkouška - korozní napadení ČSN 03 8137
Kovové a jiné anorganické povlaky. Zkouška oxidem siřičitým s povšechnou kondenzací vlhkostiČSN ISO 6988
Kovové a anorganické povlaky na kovových podkladech. Korozní zkouška solnými kapičkami (zkouška SD)ČSN EN ISO 4536
Kovové a jiné anorganické povlaky. Korozní zkouška CorrodkoteČSN ISO 4541
Kovové povlaky. Korozní zkouška thioacetamidem (Zkouška TAA )ČSN ISO 4538
Metody korozních zkoušek kovových a jiných anorganických povlaků na kovových podkladech. Hodnocení vzorků a výrobků podrobených korozním zkouškámČSN EN ISO 10289
Kovy a slitiny. Atmosférické korozní zkoušky. Základní požadavky na staniční zkouškyČSN EN ISO 8565
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 19: Návrh vzorku a metoda zkoušení pro atmosférickou expoziciČSN EN 13523-19
Nátěrové hmoty - Přirozené stárnutí - Expozice a hodnoceníČSN EN ISO 2810
Koroze kovů a slitin. Stanovení kontaktní koroze při atmosférických korozních zkouškáchČSN ISO 7441
Koroze kovů a slitin.Odstraňování korozních zplodin ze vzorků podrobených korozním zkouškámČSN ISO 8407
Kovové a jiné anorganické povlaky. Všeobecné zásady pro korozní zkoušky v podmínkách skladováníČSN EN ISO 4543
Atmosférické zkoušky obalů a baleníČSN 77 0231
Nátěrové hmoty - Umělé stárnutí a expozice umělému záření - Expozice filtrovanému záření xenonové obloukové výbojkyČSN EN ISO 11341
Zkoušení vlivů prostředíČSN EN 60068-1
Zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky: Zkoušky A: ChladČSN EN 60068-2
Zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky: Zkoušky B: Suché teplo ČSN EN 60068-2
Zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky: Zkouška Db a návod: Vlhké teplo cyklické (12 + 12h cyklus)ČSN EN 60068-2
Zkoušky vlivu prostředí. Část 2: Zkoušky: Zkouška Cy: Konstantní vlhké teplo zrychlená zkouška určená především pro součástkyČSN EN 60068-2
Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-38: Zkouška Z/AD: Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostíČSN IEC 68-2-38
Zkouška skladovánímČSN EN 60068-2-48
Elektrotechnické a elektronické výrobky. 34 5791 Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-61: Zkouška Z/ABDM: Klimatická řadaČSN IEC 68-2-61
Zkoušení vlivů prostředí. Část 3-4: Doprovodná dokumentace a návod. Zkoušky vlhkým teplemČSN EN 60068-3-4
Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér. KlasifikaceČSN ISO 9223
Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér. Směrné hodnoty pro stupně korozní agresivityČSN ISO 9224
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Pravděpodobnost koroze v atmosférickém prostředí - Klasifikace, stanovení a odhad korozní agresivity atmosférického prostředíČSN EN 12500
Klasifikace podmínek prostředí.ČSN EN 60721-2-3
Klimatické namáhání přepravního balení ...ČSN 77 0930
Bariérové systémy s vysoušedly ...ČSN 77 0113
Zásady pro používání obalových materiálů s vypařovacími inhibitory koroze ...ČSN 77 0112
Dočasná protikorozní ochrana. Všeobecné požadavky.ČSN 03 8205
Ocelové výztuže v železobetonuMěření poločlánkových potenciálůASTM C 876
Nátěrové hmoty a nátěryNátěrové hmnoty - Zkoušky zasychání - Část 3: Zkouška povrchového zasychání s balotinouČSN EN ISO 9117-3
Nátěrové hmoty a nátěryStandardní operační postup - stanovení zasychání nátěrových hmotSOP 1 (ČSN 67 3052:1996)
NátěryStanovení tvrdosti metodou tlumením kyvadlaČSN EN ISO 1522
Nátěrové hmoty a nátěryNátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 5: Modifikovaná Bandowova-Wolffova metodaČSN EN ISO 9117-5
Kovy a slitinyStanovení bodové korozeČSN ISO 11463; čl. 3.1.4, čl. 4.2.1
Kovy a slitinyMěření hloubky důlku bodové korozeSOP 8
NátěrCyklická zkouška 3 CSOP 3 (DIN 50 021, DIN 50 017)
nahoru

zpět