EUROCORR 2017
Aktuality

Infračervená spektroskopie, 15.06.2017

Infračervená spektroskopie č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004659, 15.06.2017

ČERPÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI PROGRAMU OP PIK
Projekt
INFRAČERVENÁ SPEKTROSKOPIE
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vybudovat partnerství znalostního transferu, v našem případě mezi výzkumnou organizací SVÚOM s.r.o. a Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

Dále je to vybudování nové laboratoře FTIR, (tj. ve vybudování laboratoře Infračervená spektroskopie), která bude podporovat výzkum v oblasti ochrany materiálů. Půjde především o zkoumání povrchových úprav materiálů, tj. primárně ochrany povrchu materiálů proti korozi.

Tato laboratoř bude vybudována na pracovišti SVÚOM s.r.o. Horoměřice. Prvořadým cílem je tak během projektu, na vytvořeném pracovním místě v laboratoři FTIR, zaškolit absolventa VŠ pro výzkumné práce, která se předpokládají na tomto pracovišti. Pro školení bude využito, jak praktických tak teoretických znalostí školitele, tj. odborného pracovníka Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. pracoviště CET v Telči, tak odborných zkušeností a znalostí pracovníků SVÚOM s.r.o.

Viz také: VaV projekty
Infracervena_spektroskopie

Ostatní

Výzkumná, zkušební, inspekční, poradenská a znalecká činnost v oboru koroze a protikorozní ochrana.