Akreditovaná zkušebna SVÚOM s.r.o.

V rámci SVÚOM s.r.o. pracuje zkušebna č. 1096 akreditovaná dle ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005.

V r. 2016 prošla zkušebna úspěšně pravidelnou dozorovou návštěvou Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) a obdržela Osvědčení o akreditaci č. 563/2016 (Certificate of accreditation No. 563/2016) s platností do roku 2019.

Při externím hodnocení kvality laboratoře odběrateli byla zkušebna SVÚOM s.r.o. v roce 2015 hodnocena jako 100% dodavatel služeb.

SVÚOM s.r.o.

Zkušební zařízení umožňuje provádět urychlené korozní zkoušky dle ČSN EN ISO 9227, VDA 621-415, PV 1210 a další obdobné cyklické zkoušky.

 

Zkoušky prováděné v laboratořích akreditované zkušebny SVÚOM s.r.o.

Seznam prováděných akreditovaných zkoušek (pdf) (List of accreditated procedures (pdf))

Pro zkoušení protikorozních a fyzikálně-mechanických vlastností povlaků a nátěrových hmot je oprávněna vydávat akreditované protokoly ke zkouškám uvedeným v seznamu akreditovaných zkoušek.

Kromě akreditovaných zkoušek provádí zkušebna i další zkoušky mimo rozsah akreditace.

Pracovníci:
  • Markéta Paráková - vedoucí akreditované zkušebny

Akreditované zkoušky prováděné ve SVÚOM s.r.o.ČísloPředmět zkouškyPřesný název zkušebního postupu/metodyIdentifikace zkušebního postupu/metody
001Nátěrové hmoty a nátěryNátěrové hmnoty - Zkoušky zasychání - Část 3: Zkouška povrchového zasychání s balotinouČSN EN ISO 9117-3
002Neobsazeno
003Neobsazeno
004ANátěrové hmoty a nátěryNátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 5: Modifikovaná Bandowova-Wolffova metodaČSN EN ISO 9117-5
004BNátěrové hmoty a nátěryStandardní operační postup - stanovení zasychání nátěrových hmotSOP 1 (ČSN 67 3052:1996)
005Nátěry, povlakyNemagnetické povlaky na magnetických podkladech. Měření tloušťky povlaku - Magnetická metodaČSN EN ISO 2178
006NátěryNátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěruČSN EN ISO 2808
007NátěryNátěrové hmoty - Buchholzova vrypová zkouškaČSN EN ISO 2815
008NátěryStanovení povrchové tvrdosti nátěru tužkamiASTM D 3363-05, ČSN EN ISO 15 184
009NátěryNátěrové hmoty - Stanovení tvrdosti nátěru tlumením kyvadlaČSN EN ISO 1522
010NátěryNátěrové hmoty - Mřížková zkouškaČSN EN ISO 2409
011NátěryZkouška křížovým řezemASTM D3359, metoda A
012NátěryZkoušení přilnavosti odtrhemČSN EN ISO 4624
013Neobsazeno
014Nátěry bez obsahu kovových pigmentůStanovení zrcadlového lesku při úhlu 20°, 60° a 85°ČSN EN ISO 2813
014ANátěryMěření barevČSN 01 1718
014BNátěryKolorimetrické stanovení barevných rozdílůČSN EN ISO 11664-4, ASTM E 1347
014CNátěryRozdíl barevných odstínůČSN EN 13523-3
015NátěryStanvení kryvostiSOP 2 (ČSN 67 3065:1970**)
016NátěryStanovení odolnosti kapalinámČSN EN ISO 2812-1; ČSN EN ISO 2812-3; ČSN EN ISO 2812-4
017NátěryStanovení odolnosti kapalinám - ponorem do vodyČSN EN ISO 2812-2
018Povlaky, nátěryZkouška oxidem siřičitým s povšechnou kondenzací vlhkostiČSN ISO 6988
019Povlaky, nátěryStanovení odolnosti vlhkým atmosférám obsahujícím oxid siřičitýČSN EN ISO 3231
020Povlaky, nátěryZkouška oxidem siřičitým s povšechnou kondenzací vlhkostiDIN 50 018
021ANeobsazeno
021BPovlaky, nátěryZkouška korozní odolnosti cyklickým namáhánímSOP 4 (PV 1210; DIN 50 021, DIN 50 017)***)
021CPovlaky, nátěryZkouška korozní odolnosti cyklickým namáhánímSOP 5 (VDA 621-415; DIN 50 021, DIN 50 017)***)
021DPovlaky, nátěryZkouška korozní odolnosti cyklickým namáhánímSOP 6 (DIN 50 021; DIN 50 017)***)
021EPovlaky, nátěryCylická korozní zkouškaSAE J2334
021FPovlaky, nátěryZkouška korozní odolnosti cyklickým namáháním solná mlha/sucho/vlhkost/UV zářeníČSN EN ISO 11977-2
021GNátěryStanovení odolnosti pod UV lampamiČSN EN ISO 16474-1; ČSN EN ISO 16474-3; ČSN EN ISO 13523-10; ASTM G 154 - 12
022APovlaky, nátěryStanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 2: Postup pro expozici zkušebních vzorků v prostředí kondenzace vodyČSN EN ISO 6270-2:2006
022BPovlaky, NátěryStanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 1: Kontinuální kondenzaceČSN EN ISO 6270-1:2002
023Povlaky, nátěryKontinuálně lakované kovové pásy – Zkušební metody – Část 27: Zkouška odolnosti proti vlhkosti Sandwich testemČSN EN 13523-27
024Povlaky, nátěryKorozní zkoušky v umělých atmosférách. Zkoušky solnou mlhouČSN EN ISO 9227; ČSN EN 671-1 Příloha B; ČSN EN 286-2, čl. 10.5.3; ASTM B 117-11
025Povlaky, nátěryZkouška v solném mlzeSOP 9 (DIN 50 021)*** *)
026NátěryProvedení řezů pro korozní zkouškyČSN EN ISO 17872
027NátěryHodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu, Část 1: Obecný úvod a systém klasifikaceČSN EN ISO 4628-1
028NátěryHodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu, Část 2: Hodnocení stupně puchýřkováníČSN EN ISO 4628-2
029NátěryHodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu, Část 3: Hodnocení stupně prorezavěníČSN EN ISO 4628-3
030NátěryHodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu, Část 4: Hodnocení stupně praskáníČSN EN ISO 4628-4
031NátěryHodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu, Část 5: Hodnocení stupně odlupováníČSN EN ISO 4628-5
032NátěryHodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu, Část 6: Vyhodnocení stupně křídování metodou samolepící páskyČSN EN ISO 4628-6
033NátěryHodnocení degradace nátěru - stupeň delaminace a koroze v okolí řezuČSN EN ISO 4628-8
034NátěryNormalizované metody hodnocení stupně rezivění natřených ocelových povrchůASTM D 610-08(2012)
035Nátěry, organické povlakyHodnocení vzorků s organickými povlaky po vystavení koroznímu prostředíASTM D 1654-08
036NátěryProtikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 6: laboratorní zkušební metodyČSN EN ISO 12944-6
037NátěryOsvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrůČSN EN ISO 13076 (67 3011)
038Kovové a oxidové povlakyMěření tloušťky povlaku – Mikroskopická metodaČSN EN ISO 1463
039Kovové,oxidované a organické povlakyMěření tlouštěk vrstev kovových, oxidových a organických povlakůSOP 7
040Kovy a slitinyStanovení bodové korozeČSN ISO 11463; čl. 3.1.4, čl. 4.2.1
041Kovy a slitinyMěření hloubky důlku bodové korozeSOP 8

zpět