Akreditovaná zkušebna SVÚOM s.r.o.

V rámci SVÚOM s.r.o. pracuje zkušebna č. 1096 akreditovaná dle ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005.

V r. 2016 prošla zkušebna úspěšně pravidelnou dozorovou návštěvou Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) a obdržela Osvědčení o akreditaci č. 563/2016 (Certificate of accreditation No. 563/2016) s platností do roku 2019.

Při externím hodnocení kvality laboratoře odběrateli byla zkušebna SVÚOM s.r.o. v roce 2015 hodnocena jako 100% dodavatel služeb.

SVÚOM s.r.o.

Zkušební zařízení umožňuje provádět urychlené korozní zkoušky dle ČSN EN ISO 9227, VDA 621-415, PV 1210 a další obdobné cyklické zkoušky.

 

Zkoušky prováděné v laboratořích akreditované zkušebny SVÚOM s.r.o.

Seznam prováděných akreditovaných zkoušek (pdf) (List of accreditated procedures (pdf))

Pro zkoušení protikorozních a fyzikálně-mechanických vlastností povlaků a nátěrových hmot je oprávněna vydávat akreditované protokoly ke zkouškám uvedeným v seznamu akreditovaných zkoušek.

Kromě akreditovaných zkoušek provádí zkušebna i další zkoušky mimo rozsah akreditace.

Pracovníci:
  • Markéta Paráková - vedoucí akreditované zkušebny

Akreditované zkoušky prováděné ve SVÚOM s.r.o.Přesný název zkušebního postupu/metody Identifikace zkušebního postupu/metody Předmět zkoušky
Nátěrové hmnoty - Zkoušky zasychání - Část 3: Zkouška povrchového zasychání s balotinou ČSN EN ISO 9117-3Nátěrové hmoty a nátěry
Nátěrové hmoty - Zkouška zasychání do stavu bez otiskuČSN EN ISO 9117-6Nátěrové hmoty a nátěry
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 1: Stanovení stavu proschnutí a doby proschnutíČSN EN ISO 9117-1Nátěrové hmoty a nátěry
Standardní operační postup - stanovení zasychání nátěrových hmotSOP 1 (ČSN 67 3052:1996)Nátěrové hmoty a nátěry
Nemagnetické povlaky na magnetických podkladech. Měření tloušťky povlaku - Magnetická metodaČSN EN ISO 2178Nátěr, povlak
Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěruČSN EN ISO 2808Nátěr
Nátěrové hmoty - Buchholzova vrypová zkouškaČSN EN ISO 2815Nátěr
Stanovení povrchové tvrdosti nátěru tužkamiČSN EN ISO 15184 Nátěr
Nátěrové hmoty - Stanovení tvrdosti nátěru tlumením kyvadlaČSN EN ISO 1522Nátěrový film
Nátěrové hmoty - Mřížková zkouškaČSN EN ISO 2409 Nátěr
Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavostiČSN EN ISO 4624Nátěr
Nátěrové hmoty - Zkušební metody. Stanovení pórovitosti nátěru (Metoda A)ČSN 67 3084, metoda ANátěr
Nátěrové hmoty – Stanovení lesku nátěrů při úhlu 20°, 60° a 85° ČSN EN ISO 2813Nátěr
Standardní operační postup - Hodnocení kryvosti nátěrůSOP 2 (ČSN 67 3065:2002)Nátěr
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti kapalinám. Část 1: Obecné zkušební metody ČSN EN ISO 2812-1Nátěr
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti kapalinám. Část 2: Metoda ponorem do vodyČSN EN ISO 2812-2Nátěr
Kovové a jiné anorganické povlaky - Zkouška oxidem siřičitým s povšechnou kondenzací vlhkostiČSN ISO 6988Povlak
Nátěrové hmoty. Stanovení odolnosti vlhkým atmosférám obsahujícím oxid siřičitýČSN EN ISO 3231Nátěr
Zkouška oxidem siřičitým s povšechnou kondenzací vlhkostiDIN 50 018Nátěr, povlak
Cyklická zkouška 3 CSOP 3 (DIN 50 021, DIN 50 017)Nátěr
Cyklická zkouška PV 1210 SOP 4 (DIN 50 021, DIN 50 017)Nátěr
Zkouška korozní odolnosti cyklickým namáháním VDA 621-415SOP 5 (DIN 50 021, DIN 50 017, ČSN EN ISO 11997-1 Cyklus B)Povlaky, nátěry
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 1: Kontinuální kondenzaceČSN EN ISO 6270-1 Povlaky, Nátěry
Korozní zkoušky v umělých atmosférách. Zkoušky solnou mlhouČSN EN ISO 9227, DIN EN ISO 9227Nátěr, povlak
Korozní zkoušky v umělých atmosférách. Zkouška solnou mlhou (Zkouška NSS)ČSN EN 671-1 (příloha B)Nátěr, povlak
Korozní zkoušky v umělých atmosférách. Zkouška solnou mlhou (Zkouška NSS)ČSN EN 286-2, čl. 10.5.3Nátěr, povlak
Korozní zkoušky v umělých atmosférách. Normovaný postup pro provoz zařízení na solnou mlhuASTM B 117Nátěr, povlak
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu, Část 1: Obecný úvod a systém klasifikaceČSN EN ISO 4628-1Nátěr
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu, Část 2: Hodnocení stupně puchýřkováníČSN EN ISO 4628-2Nátěr
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu, Část 3: Hodnocení stupně prorezavěníČSN EN ISO 4628-3Povlaky, Nátěry
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu, Část 4: Hodnocení stupně praskáníČSN EN ISO 4628-4Nátěr
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu, Část 5: Hodnocení stupně odlupováníČSN EN ISO 4628-5Nátěr
Nátěrové hmoty -Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu, Část 6: Vyhodnocení stupně křídování metodou samolepící páskyČSN EN ISO 4628-6Nátěr
Normalizované metody hodnocení stupně rezivění natřených ocelových povrchůASTM D 610Nátěr
Hodnocení vzorků s organickými povlaky po vystavení koroznímu prostředíASTM D 1654Nátěr
Metalografická zkouška - měření tloušťky povlakuČSN EN ISO 1463Kovové materiály
Zkouška křížovým řezemASTM D3359, metoda ANátěry
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 2: Postup pro expozici zkušebních vzorků v prostředí kondenzace vodyČSN EN ISO 6270-2Povlaky, nátěry
Hodnocení degradace nátěru - stupeň delaminace a koroze v okolí řezuČSN EN ISO 4628-8Nátěry
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti kapalinám - Část 3: Metoda s použitím savého materiáluČSN EN ISO 2812-3Nátěrové hmoty
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti kapalinám - Část 4: Kapková metodaČSN EN ISO 2812-4Nátěrové hmoty
Nátěrové hmoty - Návod na provedení řezů povlakem na kovových vzorcích pro korozní zkouškyČSN EN ISO 17872Povlaky, nátěry
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 6: laboratorní zkušební metodyČSN EN ISO 12944-6Povlaky, nátěry
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 5: Modifikovaná Bandowova-Wolffova metodaČSN EN ISO 9117-5Nátěrové hmoty a nátěry
Zkouška korozní odolnosti cyklickým namáháním se sníženou teplotouVDA 621-415 SOP 6Nátěrové hmoty a nátěry
Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody Část 27: Zkouška odolnosti proti vlhkosti Sandwich testemČSN EN 13523-27 (03 8761)Nátěrové hmoty a nátěry
Zkouška v solném mlzeDIN 50 021Nátěrové hmoty a nátěry
Nátěrové hmoty - Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrůČSN EN ISO 13076 (67 3011)Nátěrové hmoty a nátěry
Měření tlouštěk vrstev kovových, oxidových a organických povlakůSOP 7Nátěrové hmoty a nátěry
Koroze kovů a slitin - Hodnocení bodové korozeČSN ISO 11463; čl. 3.1.4, čl. 4.2.1Kovové materiály
Měření hloubky důlku bodové korozeSOP 8Nátěrové hmoty a nátěry

zpět