Atmosférické korozní zkoušky prováděné ve SVÚOM s.r.o.

Atmosférické korozní zkoušky prováděné ve SVÚOM s.r.o.Přesný název zkušebního postupu/metody Identifikace zkušebního postupu/metody
Kovy a slitiny. Atmosférické korozní zkoušky. Základní požadavky na staniční zkouškyČSN EN ISO 8565
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 19: Návrh vzorku a metoda zkoušení pro atmosférickou expoziciČSN EN 13523-19
Nátěrové hmoty - Přirozené stárnutí - Expozice a hodnoceníČSN EN ISO 2810
Koroze kovů a slitin. Stanovení kontaktní koroze při atmosférických korozních zkouškáchČSN ISO 7441
Koroze kovů a slitin.Odstraňování korozních zplodin ze vzorků podrobených korozním zkouškámČSN ISO 8407
Kovové a jiné anorganické povlaky. Všeobecné zásady pro korozní zkoušky v podmínkách skladováníČSN EN ISO 4543
Atmosférické zkoušky obalů a baleníČSN 77 0231
nahoru

zpět