Aktuality

Infračervnená spektroskopie, 12.04.2021

Infračervená spektroskopie č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004659, 15.06.2017

ČERPÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI PROGRAMU OP PIK

Kurz Korozní inženýr 2019/20, 16.07.2019

Asociace korozních inženýrů ve spolupráci s VŠCHT Praha a SVÚOM s.r.o. otevírá další běh kurzu Korozní inženýr. Termín zahájení kurzu je 26.9.2019. Náplň a rozpis přednášek, cena a další informace jsou souhrnně dostupné na webových stránkách www.aki-koroze.cz.

Odprodej standardních odměrných roztoků pro titraci, 22.02.2018

Odprodej standardních odměrných roztoků pro titraci – HCl, H2SO4, HNO3, kyselina šťavelová, thiosíran sodný, NaOH, K2Cr2O7 – různé koncentrace. Kontakt ing. Fialová, 736 190 661, fialova@svuom.cz

Soudně znalecká činnost

Výzkumná, zkušební, inspekční, poradenská a znalecká činnost v oboru koroze a protikorozní ochrana.