ISOCORRAG International Atmospheric Exposure Program: Summary of results

Edts. D. Knotková, K. Kreislová, S.W. Dean, Jr.

ASTM Data Series 71, Stock No.: DS71
ISBN: 978-0-8031-7011-7

Kovy, ochranné povlaky a další materiály jsou znehodnocovány při expozici v atmosférických podmínkách. Mezinárodní normalizační organizací, ISO, byl vytvořen systém klasifikace korozní agresivity, který se celosvětově používá. Tento normovaný systém klasifikace korozní agresivity byl zpřesněn na základě vyhodnocení a analýzy výsledku získaných z programu ISOCORRAG. Následně byl připraven program MICAT, který probíhal ve spolupráci Španělska, Portugalska a řady zemí Jižní Ameriky. Oba programy, ISOCORRAG a MICAT, byly připraveny tak, aby byly získány rovnice znehodnocení, tj. vztahu mezi environmentálními parametry a korozním poškozením.

Tato publikace přináší výsledky programu ISOCORRAG pro inženýry, výzkumníky, studenty a další zainteresované odborníky. V příloze publikace je uveden seznam literatury, který umožňuje čtenáři získání dalších informací.

zpět