Vrstvy Ti – Al – Si na titanu a slitině TiAl6V4

Název: Vrstvy Ti – Al – Si na titanu a slitině TiAl6V4
T. Kubatík, E. Kalabisová
ISBN 978-80-87444-04-7
Nakladatel: SVÚOM, Praha
Vydání: 2010
Anotace:

S rozvojem používání titanu a slitin titanu jako konstrukčních materiálů vyvstávají problémy jejich limitního použití při maximálním využití jejich jedinečných vlastností. Širšímu použití titanu a titanových slitin brání značná rychlost oxidace při teplotách vyšších než 550°C. Existuje několik metod povrchových úprav titanových slitin pro zvýšení teploty a rozsahu použití. V literatuře je málo informací o výzkumu vrstev bohatých na Ti-Al-Si fáze připravovaných metodou křemíkování z kapalné fáze.

Tato publikace shrnuje výsledky výzkumů zabývajících se přípravou vrstev metodou křemíkování z kapalné fáze především pro vysokoteplotní aplikace. Použitím tavenin Al-Si lze připravit masivní vrstvy, jejichž hlavní složkou jsou ternární silicido-aluminidové fáze. Velkou předností této metody je jednoduchá a nenáročná příprava vrstev vznikajících reakcí titanu s křemíkem a hliníkem. Připravené vrstvy obsahují vysoké procento křemíku v silicido-aluminidové fázi. Princip ochrany těchto vrstev spočívá v oxidaci Ti-Al-Si za vzniku oxidů křemíku, titanu a hliníku na povrchu původní vrstvy tvořící tenkou vrstvu, jež je výbornou bariérou pro difúzi kyslíku a dusíku.

Cena: 550,- Kč + DPH

zpět