Ověřování životnosti hydrofobních impregnací betonu v expozičním prostředí vnější atmosféry

Název: Ověřování životnosti hydrofobních impregnací betonu v expozičním prostředí vnější atmosféry
L. Mindoš
ISBN 978-80-87444-02-3
Nakladatel: SVÚOM, Praha
Vydání: 2010
Anotace:

Předložená publikace podává ucelený přehled o přípravě, testování a vyhodnocení rozsáhlého souboru hydrofobních prostředků určených k ochraně silikátových materiálů, zejména před účinky dešťových srážek. Jsou uvedeny podrobné přehledy z množství naměřených dat získaných v průběhu 6letého expozičního období při použití tří odlišných zkušebních metod. Získaná data jsou průběžně vyhodnocována a průběžně jsou konfrontovány dvě zkušební metody z hlediska požadavku predikování životnosti hydrofobních impregnací. V samém závěru byl projekt uzavřen s tím, že bylo nutné exponované zkušební vzorky zkoumat třetí metodou nejen na povrchu, ale i v celém profilu jeho tloušťky. Vzorky byly rozlomeny a finálním zkoumáním byly stanoveny hloubky karbonatační fronty betonových vzorků na impregnované, ale i neimpregnované straně. Tato závěrečná zkoumání hloubky karbonatace betonových vzorků napomohla objasnit některé protichůdné tendence, které byly při průběžném vyhodnocování v 1. až 5. roce expozice nalézány.

Cena: 550,- Kč + DPH

zpět