Accredited tests

Accredited testsNo.Test subjectExact name of test procedure/methodIdentification of test procedure/method
001NátěryNemagnetické povlaky na magnetických podkladech. Měření tloušťky povlaku – Magnetická metodaČSN EN ISO 2178:2017
002NátěryNátěrové hmoty. Stanovení tloušťky nátěru číselníkovým úchylkoměremČSN EN ISO 2808:2007 metoda 4 B typ2
003NátěryNátěrové hmoty. Stanovení tloušťky nátěru příčným řezemČSN EN ISO 2808:2007 metoda 6 A – metoda 2
004NátěryNátěrové hmoty. Stanovení tloušťky nátěru přístrojem na principu magnetického tokuČSN EN ISO 2808:2007 metoda 7B
005NátěryNátěrové hmoty. Stanovení tloušťky nátěru magneticko - indukčním přístrojemČSN EN ISO 2808:2007 metoda 7 C
006NátěryNátěrové hmoty. Stanovení tloušťky nátěru přístrojem pro měření vířivých proudůČSN EN ISO 2808:2007 metoda 7 D
007NátěryNátěrové hmoty – Buchholzova vrypová zkouškaČSN EN ISO 2815:2003
008NátěryStandard Test Method for Film Hardness by Pencil Test Paints and varnishes – Determination of film hardness by Pencil Test Nátěrové hmoty – Stanovení tvrdosti nátěru zkouškou tužkami ASTM D3363-05,ISO 15184:2012, ČSN EN ISO 15184:2013
009NátěryMřížková zkouškaČSN EN ISO 2409:2013 DIN EN ISO 2409:1994
010NátěryZkouška křížovým řezemASTM D 3359-09,metoda A
011Nátěry, povlakyZkoušení přilnavosti odtrhemČSN EN ISO 4624:2016
012Nátěry bez obsahu kovových pigmentůStanovení čísla lesku nátěrů při úhlu 20°, 60° a 85ČSN EN ISO 2813:2016
013NátěryMěření barevSOP 1 (ČSN 01 1718:1990)
014NátěryKolorimetrické stanovení barevných rozdílůSOP 2 (ČSN EN ISO 11664-4:2011 ASTM E 1347-06 ISO 7724/1,2,3-1984)
015NátěryRozdíl barevných odstínůČSN EN 13523-3:2015
016NátěryHodnocení kryvosti nátěrůČSN 67 3065:1970, metoda A
017NátěryStanovení odolnosti kapalinám: Část 1: Obecné zkušební metodyČSN EN ISO 2812-1:2013
018NátěryStanovení odolnosti kapalinám: Část 2: Metoda ponorem do vodyČSN EN ISO 2812-2:2013
019NátěryStanovení odolnosti kapalinám: Část 3: Metoda s použitím savého materiáluČSN EN ISO 2812-3:2013
020NátěryStanovení odolnosti kapalinám: Část 4: Kapková metodaČSN EN ISO 2812-4:2013
021Povlaky, nátěryZkouška oxidem siřičitým s povšechnou kondenzací vlhkostiČSN ISO 6988:1995
022Povlaky, nátěryStanovení odolnosti vlhkým atmosférám s obsahem oxidu siřičitéhoČSN EN ISO 3231:1998
023Povlaky, nátěryZkouška s oxidem siřičitým s povšechnou kondenzací vlhkostiDIN 50018:1997 DIN 50018:2013
024Povlaky, nátěryCyklická korozní zkouška pro karoserie a doplňkové a závěsné dílyPV 1210-2016
025Povlaky, nátěryZkouška korozní odolnosti cyklickým namáhánímVDA 621-415 (DIN 50021: 1988, DIN 50017: 1982) ČSN EN ISO 11997-1:2006 cyklus B
026Povlaky, nátěryZkouška korozní odolnosti cyklickým namáháním se sníženou teplotouSOP 6 (DIN 50 021: 1988, DIN 50 017: 1982)
027Povlaky, nátěryCyklický korozní testSAE J 2334:2003
028Povlaky, nátěryZkouška korozní odolnosti cyklickým namáháním solná mlha/sucho/vlhkost/UV zářeníČSN EN ISO 11977-2:2014
029NátěryStanovení odolnosti pod UV lampamiČSN EN ISO 16474-1:2014 ČSN EN ISO 16474-3:2014 ČSN EN ISO 13523-10:2010 ASTM G 154-12a
030Povlaky, NátěryNátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti vlhkosti – Část 2: Kondenzace (expozice v komoře se zásobníkem ohřáté vody)ČSN EN ISO 6270-2:2018
031Povlaky, nátěryStanovení odolnosti proti vlhkosti – Část 1: Kondenzace (expozice z jedné strany)ČSN EN ISO 6270-1:2018
032Povlaky, nátěryKontinuálně lakované kovové pásy – Zkušební metody Část 27: Zkouška odolnosti proti vlhkosti Sandwich testemČSN EN 13523-27:2010
033Povlaky, nátěryKorozní zkoušky v umělých atmosférách. Zkoušky solnou mlhouČSN EN ISO 9227:2017 ČSN EN 671-1: 2012 Příloha B ČSN EN 286-2: 1994, čl. 10.5.3 ASTM B 117–11 DIN 50 021:1988
034NátěryNávod na provedení řezů povlakem na kovových vzorcích pro korozní zkouškyČSN EN ISO 17872:2007
035NátěryHodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 1: Obecný úvod a systém klasifikaceČSN EN ISO 4628-1:2016
036NátěryHodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 2: Hodnocení stupně puchýřkováníČSN EN ISO 4628-2:2016
037NátěryHodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 3: Hodnocení stupně prorezavěníČSN EN ISO 4628-3:2016
038NátěryHodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 4: Hodnocení stupně praskáníČSN EN ISO 4628-4:2016
039NátěryHodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 5: Hodnocení stupně odlupováníČSN EN ISO 4628-5:2016
040NátěryHodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 6: Vyhodnocení stupně křídování metodou samolepící páskyČSN EN ISO 4628-6:2012
041NátěryHodnocení degradace nátěrů – Hodnocení intenzity, množství a velikosti obecných vad – Část 8: Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu nebo jiného umělého defektuČSN EN ISO 4628-8:2013
042NátěryNormalizované metody hodnocení stupně rezivění natřených ocelových povrchůASTM D 610-08
043Nátěry, organické povlakyHodnocení vzorků s organickými povlaky po vystavení koroznímu prostředíASTM D1654-08
044NátěryProtikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – část 6 Laboratorní zkušební metodyČSN EN ISO 12944-6:2018 ČSN EN ISO 12944-6:1998
045NátěryVizuální posouzení defektů při umělém osvětleníČSN EN ISO 13076:2013
046Kovové a oxidové povlakyMěření tloušťky povlaku – Mikroskopická metodaČSN EN ISO 1463:2004
047Kovové,oxidované a organické povlakyMěření tlouštěk vrstev kovových, oxidových a organických povlaků a výpočet plošné hmotnostiSOP 7
top

go back